• Baggeren Sandfalle / Seekanal Rostock

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Stralsund baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Sandfalle en het Seekanal Rostock, Duitsland. 

   

  Voor het instant houden van de toegang naar de haven van Warnemünde en Rostock dient de vaargeul op diepte gehouden te worden. Om minder frequent te baggeren is er direct voor de haventoegang een zandvang (Sandfalle) gemaakt. Deze extra verdieping en verbreding dient als buffer waar het zand kan bezinken. Hiermee bezinkt het zand niet in de vaargeul en blijven de havens van Warnemünde en Rostock goed bereikbaar voor de scheepvaart. 

   

  De werkzaamheden zijn dit voorjaar uitgevoerd. In totaal is er ongeveer 150.000 m3 zand uit de vaargeul en de zandvang gebaggerd en in het aangewezen vak gestort.