• Meerjarig B&O in beheersgebied RWS Oost-Nederland

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik was verantwoordelijk voor het meerjarig beheren en in stand houden van Infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het Beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, Waterdistrict Boven-Rijn en Waal.

   

  De werkzaamheden omvatten het onderhoud op en langs de rivier (vanaf Duitse grens tot aan Loevestein over 95 km rivier), onderhouden van kribben/oever (zowel constructief als groenonderhoud), een 3-tal overnachtingshavens, terreinen van o.a. onbemande Radarposten, het schoonhouden van voegovergangen van de Waalbrug Nijmegen en de Doorlaatbrug Druten en fulltime op diepte houden van de vaargeul en invaarten/toegangsgeulen van de overnachtingshavens, Maas-Waalkanaal etc.

   

  Verrichte werkzaamheden tot medio 2014

   

  In deze periode zijn de verhardingen op diverse terreinen binnen het areaal schoongemaakt en zijn voorbereidingen getroffen voor de maaiwerkzaamheden.

   

  Verrichte werkzaamheden tot begin 2014

   

  In deze periode zijn de upgradewerkzaamheden aan de verlichting in de overnachtingshavens opgeleverd. Dit betrof een duurzaamheidsslag (van natriumlampen naar LED-verlichting) en het vervangen van verouderde installaties.

  Er is onderhoud verricht op een aantal locaties langs de rivier. Het betreffen hier een aantal terreinen langs de rivier (voornamelijk groenonderhoud) en kribben en oeverstroken (zowel groenonderhoud als onderhoud aan constructie).

  Tevens zijn er een 2-tal grote schades aan steigers gerepareerd te Overnachtingshaven IJzendoorn en Overnachtingshaven Lobith.

   

  Op de rivier is fulltime gepeild en gebaggerd om de vaargeul te allen tijde op diepte te houden.

  Met inzet van een kraanschip zijn een aantal schades hersteld aan kribben en aan een strekdam. Dit is in combinatie met regulier onderhoud aan kribben en oevers gedaan.