• Omlegging Zuid-Willemsvaart

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik nam deel in de Combinatie WillemsUnie die het omvangrijke project 'omlegging-Zuid Willemsvaart' heeft gerealiseerd.

   

  Van 2011 tot 2016 heeft de Combinatie WillemsUnie in opdracht van Rijkswaterstaat een omvangrijk project gerealiseerd: de aanleg van een negen kilometer lang stuk nieuw kanaal tussen de Maas en Den Dungen. Het is een aftakking van de Zuid-Willemsvaart. De omlegging bij ’s-Hertogenbosch kreeg twee sluizen: bij Berlicum en bij Empel. Van noord naar zuid zijn de volgende bruggen gebouwd over kanaal: brug in de Empelsedijk, brug Empelseweg, brug Bruistensingel, brug Graafsebaan, brug Beusingsedijk en de brug in de N279. Midden door het project loopt de spoorlijn Den Bosch - Nijmegen. Om schepen veilig te kunnen laten passeren is deze spoorlijn verhoogd, in opdracht van ProRail. Daarnaast zijn vier sifons en vijf gemalen aangelegd en zijn er fietspaden en onderhoudswegen gerealiseerd. Daar waar nodig zijn niet-kruisende wegen aangepast en is een ecologische inpassing gerealiseerd.
   

  Van den Herik Sliedrecht participeerde in de WillemsUnie, de partij die het project heeft uitgevoerd. De WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik kust- en oeverwerken. Deze bouwcombinatie beschikte over de juiste managementvaardigheden, technische capaciteit, menskracht en instelling om de uitdagende opgave tot een succes te brengen.
   

  In december 2010 is een team van de afdeling OCE van Van den Herik Sliedrecht begonnen met het uitvoeren van een oppervlaktedetectie in drie deelgebieden. Alvorens de detectie uit te voeren is een historisch vooronderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er een aanzienlijke kans bestond op het aantreffen van Britse brisantgranaten in bepaalde delen van het projectgebied en werd niet uitgesloten dat er conventionele explosieven (CE) zijn gedumpt in de oorlog. Bij het benaderen van verdachte uitslagen werden diverse soorten CE aangetroffen die corresponderen met de verwachtingen van het historisch vooronderzoek.
   

  Eind 2013 waren de OCE werkzaamheden afgerond.
   

  Inmiddels is het project gerealiseerd en is het kanaal op 5 maart 2015 door Hare Majesteit Koningin Maxima officieel geopend.

  Uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.maximakanaal.nl.