• Dijkversterking dijkring 74 Neer

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik - Sliedrecht, heeft in combinatie met Strukton Civiel Zuid, de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project "Dijkversterking dijkring 74 te Neer".

  De dijkversterking bestaat uit het versterken van de dijk over ca 1.800 m en versterken van een harde kering (keermuur) van ca. 550 m. In de huidige dijk zitten meerdere coupures, stuwen en diverse kleine kunstwerken die aangepast moeten worden aan de vereiste levensduur van minimaal 50 jaar. Verder moet er bijna 70.000 m3 grond/klei worden ontgraven, waarvan ongeveer 40.000 m3 wordt hergebruikt en ca. 30.000 m3 moet worden afgevoerd.

   

  De harde kering bestaat uit 9 deelvakken waar de bestaande betonnen L-wand met behulp van verschillende varianten wordt opgewaardeerd, zodat deze ook weer gaat voldoen aan de eisen. Een bijzonder aspect is dat één van de varianten een L-wand is met daarin een glazenwand verwerkt.

   

  Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio december 2020 gereed.