• Vaarwegmarkering Langsdammen Waal

 • Kust- & oeverwerken

  Het project Vaarwegmarkering Waal is uitgevoerd in onderaanneming voor de Combinatie Herik-Boskalis. Deze Combinatie werkte sinds 2012 aan de Kribverlaging Waal, fase 3. 

   

  Door het aanleggen van Langsdammen in de Waal ontstaan tussen de Langsdammen en de oever zogenaamde nevengeulen. Deze nevengeulen zijn opengesteld voor recreatievaart. Hiervoor zijn duidelijke bebording en boeien aangebracht.
  In totaal zijn er ca. 30 palen aangebracht in en om de langsdam. De borden zijn op een hoogte van 1 meter boven de hoogst bekende waterstand aangebracht, en steken dus een heel eind boven de dam uit. Er zijn 90 boeien aangebracht.

  De palen zijn in twee delen geplaatst. Het deel in de dam is door de Combinatie aangebracht. Hierop heeft Van den Herik eerst flenzen gelast. Daarbovenop is vervolgens het bovendeel van de paal, incl. borden en toptekens aangebracht.