• Dijkversterking Ameland

 • Kust- & oeverwerken

  In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt de Combinatie Herik-Jansma Drachten van 2015 tot 2018 aan de Waddenzeedijk op Ameland.

   

  De Waddenzeedijk dient versterkt te worden. Over een lengte van 16,5 kilometer wordt de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Dit omvangrijke project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Met het versterken van deze waterkeringen blijft ons land ook de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen.

   

   

  Hoe gaan we te werk?

   

  Onderaan de dijk wordt aan de zeekant de teenconstructie afgegraven. Hier wordt een doek aangebracht met daarop een laag ruwe breuksteen. Vervolgens wordt de toplaag van de dijk afgegraven en opgevuld met klei. Daar bovenop komt geotextiel met een asfaltlaag. De bovenste laag bestaat uit gebroken puin en een kleipakket. De huidige graszoden worden hergebruikt en worden tot slot weer op de dijk teruggeplaatst.

  Het project is een logistieke uitdaging. In totaal moet er 800.000 ton aan materiaal aangevoerd worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de beperkte diepgang rondom het Waddeneiland en de afhankelijkheid van het getij. Ook mogen de werkzaamheden geen beperking vormen voor de (plezier)vaart.

  Begin 2015 zijn we gestart met voorbereidingen en aanvoer van materiaal door de inzet van twee coasters die vanaf het vasteland met als "thuishaven" Harlingen materiaal aanvoeren richting Ameland. Om de hinder te verdelen wordt het materiaal aangevoerd via 3 verschillende loslocaties op Ameland. Onder andere aan de westkant van Ameland is hiervoor een loslocatie ingericht.

   

  Respect voor de natuur

   

  Ameland kent hoogwatervluchtplaatsen rondom het eiland. Dit zijn de bij vloed droog blijvende plaatsen waar vele soorten vogels zich bij hoog water verzamelen. De uitvoering van de werkzaamheden vormt geen hinder of gevaar
  voor de vogels rondom Ameland.

  Naast de vogels staat het Wad ook bekend om de aanwezigheid van zeehonden en Ameland specifiek illustreert ook het beeld van schapen op de dijk en de Rotgans. De vaarroute van de twee coasters houdt rekening met de zeehonden in de omgeving, zij worden zo min mogelijk gestoord. Op de dijk zelf worden de graszoden hergebruikt en teruggeplaatst zodat er niet opnieuw gezaaid hoeft te worden en de schapen en Rotganzen snel weer van het gras gebruik kunnen maken.

   

  Veilig Ameland

   

  Medio 2018 zullen de werkzaamheden afgerond zijn en voldoet de Waddenzeedijk op Ameland weer aan de landelijke veiligheidsnorm.

   

  Meer informatie

   

  Meer informatie over de werkzaamheden vind je op www.kijkopdedijkameland.nl en www.wetterskipfryslan.nl.