• Meerjarig onderhoud PC Rijntakken

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik voert in opdracht van Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud aan de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de Lek.

   

  Het meerjarig onderhoud (2018-2020) omvat het totale onderhoud op en langs de waterwegen van de PC Rijntakken, zoals het op diepte houden van de vaarwegen en voorhavens binnen dit gebied en het  onderhoud aan oevers, kribben en diverse objecten zoals aanmeervoorzieningen. Ook de groenvoorziening is een onderdeel van het totale onderhoud. 

   

  Het areaal strekt zich de Lek bij Nieuwpoort en de Waal bij Woudrichem tot aan de Nederrijn vlakbij de grens met Duitsland.:

  Areaal.jpg

  Media Folder: 

   

  Banner afbeelding: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat