• Herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas

 • Kust- & oeverwerken

  Van begin tot medio 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project “herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas”, ter hoogte van productielocatie Berenplaat, uitgevoerd. 

  De productielocatie Berenplaat te Spijkenisse is een waterzuiveringsinstallatie die het oppervlaktewater van de Biesbosch zuivert tot drinkwater. Jaarlijks levert deze locatie van Evides 100 miljoen m³ water en is daarmee de grootste drinkwaterinstallatie van Nederland.

   

  Om de Berenplaat heen ligt een ringdijk. Omdat de stabiliteit van deze dijk niet op het gewenste veiligheidsniveau was diende deze te worden versterkt. De onderwatertaluds zijn aangevuld tot de juiste taludhelling, waarna een steenpakket is aangebracht ter voorkoming van schade door erosie. De steenbestortingen bestaan uit fijn materiaal en breuksteen van totaal ca. 200.000 ton. Ook zijn ter versterking 2 zinkstukken van totaal ca. 2600 m² rond de loswal en het inlaatstation aangebracht.

   

  De werkzaamheden zijn afgerond en de ringdijk voldoet weer aan de veiligheidsnorm.