• Harlingen kademuur

  Verbeteren waterkering Harlingen

 • Harlingen kademuur
 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik-Jansma verving waterkering Harlingen door betonnen waterkering met flexibele constructie. 

   

  Van 2008 tot 2010 realiseerde de Combinatie Van den Herik-Jansma het vervangen van de waterkering te Harlingen. 

  Keermuur Harlingen

  Keermuur Harlingen
  Media Folder: 

  Dit contract omvatte ondermeer het vervangen van de bestaande waterkering ter plaatse van het traject Westerzeedijk- Keersluis waarvoor ca. 550 m1 keermuur is aangelegd, welke is gefundeerd op damwand Leeuwankerpalen voorzien van speciaal voor dit project ontwikkelde en vervaardigde scharnierkoppen.

   

  In 2008 is de oorspronkelijke keermuur ter plaatse van de Noorderpier en de Zuiderpier vervangen door een betonnen keermuur en is de aangrenzende glooiing verzwaard waarbij het basalt is vervangen door basalton.

  In 2009 en 2010 is het resterende gedeelte van de ruim 1200 m1 lange keermuur en aangrenzende glooiing vervangen.

   

   

  Het herzetten van de bestaande basaltglooiing, het aanbrengen van riolering en drainage en het aanbrengen van asfalt- en elementenverhardingen ter plaatse van de Westerzeedijk, alsmede het herinrichten van de infrastructuur is  in 2009 en 2010 uitgevoerd.