• Natuurvriendelijke oevers

  Natuurvriendelijke oevers 2e Tranche

 • Natuurvriendelijke oevers
 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik heeft natuurlijke oevers gerealiseerd langs de Maas.

   

  De Maas is in de loop der jaren steeds meer gekanaliseerd, dit houdt in dat er veel stenige oevers zijn ontstaan, Maasarmen zijn afgesneden en stuwen zijn aangebracht. Beekmondingen zijn in de loop der tijd dicht geslibd of in zijn geheel verhard.
  Deze genomen maatregelen zijn van dienaard dat de Maas is zoals ze nu erbij ligt. Dit geeft geen mogelijkheid tot meanderen, voor de natuur eerder een obstakel dan een leefomgeving. Mogelijkheden tot extra berging van water, zonder dat dit gelijk tot overlast zorgt, binnen het huidige systeem waren er bijna niet.

   

  Om te zorgen dat de Maas weer gaat voldoen aan ’Kaderrichtlijn Water’, ‘Ruimte voor de Rivier’ en de beekmondingen weer ‘natuurlijk’ te laten aansluiten op de Maas, zijn op hoofdlijnen de navolgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Realiseren van natuurlijke oevers (alle stenige materialen weghalen)
  • Realiseren van natuurvriendelijke oevers (alle stenige materialen boven de waterlijn weghalen)
  • Aanleggen van waterbergingen (realiseren van een nevengeul, reactiveren van een nevengeul en maken van een overloopgebied)
  • Het aanbrengen van enkele bruggen
  • Aanleggen van een natuureiland
  • Verwijderen van kribben
  • Het verwijderen van begroeiing op de stenige materialen, de bakenbomen blijven behouden
  • Detecteren en benaderen van NGE’s op 12 oevertrajecten
  • De werkzaamheden zijn verspreid over 20 oevertrajecten, gelegen vanaf Eijsden tot aan Hedel. Vrijkomende materialen (ca. 70.000 ton stortsteen en 115.000 ton grind) zijn op andere projecten gebruikt. Het vrijkomende organische materiaal is als biomassa aangeboden