• Natuurontwikkeling Tongplaat

  Natuurontwikkeling Tongplaat

 • Natuurontwikkeling Tongplaat
 • Bouwen met natuur

  Van den  Herik heeft in de periode 2010-2012 het project 'Natuurontwikkeling Tongplaat' gerealiseerd.

   

  De Tongplaat is een poldergebied van circa 5 km. ten zuiden van de stad Dordrecht, op het 'Eiland van Dordrecht.' In 1803 werd de Tongplaat ingepolderd en werd sindsdien vrijwel alleen gebruikt als weide- en hooipolder. Pas toen de grondwaterstand verlaagd werd in de jaren '70 van de vorige eeuw werd het aanwezige grasland grotendeels omgevormd tot akkerbouw. Tot voor kort was de Tongplaat dan ook volledig als landbouwgebied in gebruik.

   

  Nu is de Tongplaat onderdeel van het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht en is dit poldergebied omgevormd tot een natuur- en recreatieruimte. Er is in dit project met name gewerkt aan natuurontwikkeling, de recreatiemogelijkheden hebben een 'bijrol'.

   

  De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van een kreek tussen de Nieuwe Merwede en de Dordtse Biesbosch. Achter de zomerkade ontstaat een overstromingsgrasland dat onder invloed staat van het getij. Daarnaast zijn een aantal poelen aangelegd die alleen volstromen bij een zeer hoge waterstand. Het is een waterrijk gebied geworden.

   

  Voor de mensen zijn diverse halfverharde paden aangelegd en zijn er uitkijkpunten.

   

  Tijdens de werkzaamheden is rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna in dit gebied. Zo is er vrijwel dagelijks per quad het gebied geïnspecteerd op eventueel aanwezige broednesten. Indien nodig zijn zaken verplaatst en/of herbeplant.

   

  Meer informatie omtrent dit project is te vinden op http://www.deltanatuur.nl.