• engineering the future of water
  For environmental and economic progress
  [field_intro_tekst]
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  engineering the future of water
  For us, them and millions of others
  [field_intro_tekst]
 • Krefeld
  engineering the future of water
  For today and the day after tomorrow
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  for water, land and the challenges we face
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  For safe and secure solutions
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  For environmental and economic progress
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  engineering the future of water
  For us, them and millions of others
 • Krefeld
  engineering the future of water
  For today and the day after tomorrow
 • engineering the future of water
  for water, land and the challenges we face
 • engineering the future of water
  For safe and secure solutions

Ook interessant

 • OCE baggeren Vinkbrug Leiden
  In opdracht van de Gemeente Leiden voeren wij het project “NGE Baggeren Vinkbrug Leiden uit Lees meer...
 • Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD
  Van den Herik Kust & Oeverwerken werkt aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en Lees meer...
 • Oeververvanging Gouwe, traject T9.1W
  Van den Herik werkt aan het project 'oeververvanging Gouwe', traject T9.1W.  
  Gouwe Oeververvanging
 • Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis
  De Combinatie Van den Herik Kust & Oeverwerken B.V. / Spie Nederland B.V. werkt aan het project Lees meer...
  Grevelingendam
 • Attero Moerdijk
  Van den Herik bouwt in opdracht van Cordeel Nederland B.V. een tweetal bouwkuipen die later als Lees meer...
 • Deltanatuur Spuimonding Oost
  In juni 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project 'Deltanatuur Spuimonding Lees meer...
 • Vooroeververdediging Afsluitdijk
  Wij versterken de Afsluitdijk ter hoogte van km. 18,3 en km. 19,5.   
  Afsluitdijk
 • Uitbreiding rederijsteiger Thorn
  Van den Herik heeft van april 2016 tot juni 2016 het werk 'uitbreiding rederijsteiger Thorn Lees meer...
 • OCE onderzoek voormalig oud kazerneterrein
  In 2013 is Van den Herik gestart met het OCE onderzoek op Crailo. Het voormalig oud kazerneterrein Lees meer...
 • Onderwatersuppletie Bloemendaal-Zandvoort
  In opdracht van Rijkswaterstaat voeren wij de onderwatersuppletie nabij Bloemendaal-Zandvoort uit. Lees meer...
 • Bodembescherming Zeekade Grote Houtkade
  Van den Herik Kust & Oeverwerken voerde het project ‘Bodembescherming Zeekade Grote Lees meer...
 • Herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas
  Van begin tot medio 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project “herstel Lees meer...
 • Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta
  Van 1 december 2014 tot 1 december 2019 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Lees meer...
 • Dijkversterking Spui-West
  In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Van den Herik Sliedrecht een dijkversterking Lees meer...
 • OCE werkzaamheden Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche
  Op het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche', voerde Van den Herik in Lees meer...
 • Dijkversterking Ameland
  In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt de Combinatie Herik-Jansma Drachten van 2015 tot 2018 aan Lees meer...
 • Vaarwegmarkering Langsdammen Waal
  Het project Vaarwegmarkering Waal is uitgevoerd in onderaanneming voor de Combinatie Herik-Boskalis Lees meer...
 • Variabele maatregelen E/W/C district Zee en Delta Noord, Perceel 2
  Eind maart 2015 heeft Van den Herik Kust- & Oeverwerken samen met SPIE Nederland het werk Lees meer...
 • Reconstructie Veerdam Ameland
  In april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het werk "Reconstructie veerdam Lees meer...
 • Verbeteren glooiingsconstructie t.p.v. de Roompot en Hansweert
  In januari 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het werk "verbeteren Lees meer...
 • Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp
  Van januari tot april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken gewerktt aan project " Lees meer...
 • Seafloor ferrous anomaly investigation and UXO removal Luchterduinen
  In april en augustus 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken namens Clusius CV (Eneco en Lees meer...
 • Laakzone fase B
  Het project Laakzone Fase B is onderdeel van het plan Laakzone waardoor een recreatieve zone tussen Lees meer...
 • Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam
  Op 25 juli 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project "Baggeren diverse Lees meer...
 • Aanleg Beatrixhaven fase 3 in de Eemshaven
  De combinatie Liebregts B.V.-Van den Herik werkt aan de aanleg van de Beatrixhaven, fase 3. 
 • OCE Waterfront Harderwijk
  In 2014 is Van den Herik Sliedrecht gestart met het uitvoeren van OCE werkzaamheden te Harderwijk. Lees meer...
 • Ontwerp en realisatie EBS BIOHub, steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven
  In opdracht van Geka Bouw B.V. was Van den Herik Kust & Oeverwerken verantwoordelijk voor het Lees meer...
 • Baggerwerk Normandië
  Van den Herik en haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage zijn verantwoordelijk voor Lees meer...
 • Meerjarig B&O in beheersgebied RWS Oost-Nederland
  Van den Herik Kust & Oeverwerken voert het meerjarig beheren en in stand houden van Lees meer...
 • Bescherming gaszinkers Oude Maas
  In 2013 heeft Van den Herik werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van de gaszinkers in de Oude Lees meer...
 • Gedeeltelijke verwijdering scheepswrakken
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat twee scheepswrakken verwijderd. 
 • Ontwerpen en uitvoeren vispassage en zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en zoutwaterafvoersystemen Lees meer...
 • Opsporen Conventionele Explosieven Rotterdam
  In de periode 2012-2015 heeft Van den Herik het raamcontract voor het opsporen van conventionele Lees meer...
 • Kribverlaging Waal fase 3
  Van den Herik heeft in combinatie met Boskalis B.V. 250 kribben verlaagd en langsdammen aangebracht Lees meer...
 • Omlegging Zuid-Willemsvaart
  Van den Herik nam deel in de Combinatie WillemsUnie die het omvangrijke project 'omlegging-Zuid Lees meer...
 • Baggerwerkzaamheden La Rochelle, Frankrijk
  In 2011 en 2012 heeft Van den Herik baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven te La Rochelle, Lees meer...
  La Rochelle dragage
 • Strandsuppletie Domburg
  In opdracht van Rijkswaterstaat voerde Van den Herik in 2012 de strandsuppletie te Domburg uit. Lees meer...
  Strandsuppletie
 • Natuurvriendelijke oevers 2e Tranche
  Van den Herik heeft natuurlijke oevers gerealiseerd langs de Maas. 
  Natuurvriendelijke oever
 • Dijkversterking BAS
  Van den Herik realiseerde in combinatie met Boskalis de dijkversterking op het traject Bergambacht Lees meer...
 • Oeververdediging Nedersaksische oever Elbe
  Van den Herik GmbH heeft in combinatie het project Oeververdedigingsconcept aan de Nedersaksische Lees meer...
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  Van den  Herik heeft in de periode 2010-2012 het project 'Natuurontwikkeling Tongplaat Lees meer...
  Luchtfoto Tongplaat
 • Nieuwbouw duikbassin Defensie, duikschool Den Helder
  Van den Herik heeft het duikbassin voor de Defensie DuikSchool (DDS) op de Nieuwe Haven te Den Lees meer...
  Duikbassin
 • Verbeteren waterkering Harlingen
  Van den Herik-Jansma verving waterkering Harlingen door betonnen waterkering met flexibele Lees meer...
  Harlingen kademuur
 • Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer
  In opdracht van Rijkswaterstaat voert Van den Herik Sliedrecht werkzaamheden uit ten behoeve van Lees meer...
  Snoek

Nieuws

   • "Mijn werk is vooral leuk omdat het bijna iedere dag weer anders is. Zo heb ik veel contact met collega's om het werk af te stemmen, met opdrachtgevers om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op een project, maar ook met onderaannemers welke aangestuurd moeten worden."

     

   • "Het snelle schakelen, de verschillende werkzaamheden en de variëteit in het werk zorgen ervoor dat het werken als Project engineer op de OCE afdeling zo leuk is."

     

   • "Het mooist vind ik de passie voor het werk bij álle werknemers. Betrokkenheid en loyaliteit zijn voor mij de kernwoorden die van toepassing zijn op Van den Herik."

     

   • “Je krijgt bij Van den Herik alle kansen om je te ontwikkelen.”