08-12-2023

Gunning renovatie Spooldersluis aan Van den Herik, BAM en SPIE

De renovatie van het Spooldersluiscomplex in het Zwolle-IJsselkanaal is gegund aan Le Chêne, de aannemerscombinatie van Van den Herik, BAM Infra Nederland en SPIE. Met de renovatie zorgt de combinatie in opdracht van Rijkswaterstaat voor levensduurverlenging van zowel de sluis als de brug, zodat deze ook de komende jaren veilig en zonder storingen blijven werken voor het scheepvaart- en wegverkeer. De werkzaamheden starten volgend jaar na de zomer en zijn naar verwachting eind 2025 klaar.

 

Levensduurverlenging

De Spooldersluis en de Spoolderbrug, beiden gebouwd in 1963, zijn door langdurig en intensief gebruik steeds gevoeliger voor storingen. Door een grondige renovatie zorgt de combinatie Le Chêne voor een toekomstbestendige sluis en ophaalbrug die veilig en storingsvrij in werking blijven voor het scheepvaart- en wegverkeer.

 

Grondige renovatie
Het gehele sluizencomplex krijgt een grondige opknapbeurt: de Spooldersluis voor de scheepvaart met het bijbehorende bediengebouw en de Spoolderbrug voor het wegverkeer. Zo vervangt Le Chêne de aandrijving en bewegingswerken voor het openen en sluiten van de sluisdeuren en de ophaalbrug. En vernieuwt ze de elektrische installaties, kabels, verlichting en seinen. Daarnaast herstelt de combinatie het betonwerk en voorziet de stalen delen van de sluisdeuren en de brug van een nieuwe laag verf. Om het complex voor te bereiden op de toekomst, is er bovendien extra aandacht voor het vervangen van de bediening, besturing en bewaking. Daarnaast maakt ze het complex geschikt voor bediening op afstand door het aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

 

 

Verduurzamen
Om het sluizencomplex te verduurzamen zorgt de combinatie voor de overstap op elektromechanische aansturing. Dat kost minder energie en voorkomt dat er olie en vetten in het milieu komen. Het bedieningsgebouw gaat dankzij de installatie van een hybride warmtepomp grotendeels van het gas af. Verder gebruikt Le Chêne zoveel mogelijk duurzame materialen, zet ze duurzaam materieel in en beperkt ze de transportbewegingen.

 

Minimale hinder voor scheepvaart en bedrijven
Op 1 december 2023 begon de ontwerpfase en de combinatie verwacht medio 2024 met de uitvoering te starten. Om de hinder voor de scheepvaart en bedrijven aan het water te beperken, combineert ze de werkzaamheden waarvoor de sluis dicht moet zo veel mogelijk. Zo voert ze de meeste activiteiten uit in een periode van 14 weken tussen 1 april en 1 oktober 2025, buiten het hoogwaterseizoen om. Dan is de sluis gestremd en bouwt ze deze helemaal om. Na oplevering van het complex verzorgt Le Chêne aansluitend één jaar het onderhoud.

 

Vervanging en Renovatie opgave
De renovatie van het Spooldersluiscomplex is onderdeel van het programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat. Daarin staat vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur voor de komende jaren centraal. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu gerenoveerd of vernieuwd.