Sliedrecht aan de Beneden-Merwede
Sliedrecht aan de Beneden-Merwede
18-06-2024

Meerjarig onderhoud vaarwegen Zuid-Holland gegund aan Van den Herik-Sliedrecht

Rijkswaterstaat gunt voor de komende 5 jaar het in stand houden en monitoren van de vaarwegbodems in Zuid-Holland aan Van den Herik-Sliedrecht. Baggerwerk is een belangrijke activiteit binnen dit contract. De aanpak van Van den Herik om CO2-uitstoot te beperken gaf de doorslag voor het gunnen van dit contract.

 

Start werkzaamheden
Het areaal omvat een aantal belangrijke internationale transportroutes voor de zeevaart. Een deel van de vaarwegen wordt druk en met hoge snelheden bevaren. Vanaf 1 juli 2024 start Van den Herik met het op diepte houden van deze zeevaartgeulen. Onder het contract valt ook het onderhoud aan 7 sluizen binnen Zuid-Holland.

 

Scope
Onder dit prestatiecontract valt o.a. het op diepte houden van de zeevaartgeulen Oude Maas (stroomopwaarts vanaf de Spijkenisserbrug), de Dordtse Kil en het Hollands Diep inclusief de oversteek Moerdijk. Ook het op diepte houden van de hoofdtransportassen Nieuwe Maas, Boven-Beneden- en Nieuwe Merwede, de Noord en hoofdvaarwegen Bergsche Maas, Lek, Amer, Hollandse IJssel en overige vaarwegen Zuiddiepje, Wantij en natuurgebied Brabantse- en Zuid-Hollandse Biesbosch in West-Nederland Zuid (Zuid-Holland) vallen binnen dit contract. Ten slotte dienen er ook nog zeven sluizen onderhouden te worden zoals de Volkeraksluizen en de Algerasluis. 


‘’Het is van groot belang voor een vlotte en veilige scheepvaart dat onze vaarwegen op diepte blijven en onze sluizen goed functioneren. Daarom zijn we blij met een professionele partner als Van den Herik die dit belangrijke werk voor ons gaat uitvoeren.”
- Maarten Janknegt, projectmanager Rijkswaterstaat


Thuiswedstrijd voor bedrijf uit het ‘baggerdorp’
Voor de van origine Sliedrechtse allround waterbouwer is dit werk een thuiswedstrijd. Het in 1946 opgerichte familiebedrijf is onder andere gespecialiseerd in, hoe kan het ook anders, baggerwerkzaamheden. Van den Herik is sinds 1986 met haar hoofdkantoor en eigen haven gevestigd aan de oever van de Beneden Merwede.


“We vinden het een mooie taak om onze ‘eigen achtertuin’ waar we met onze vloot veelvuldig gebruik van maken in top conditie te krijgen en te houden.”
- Jan Huijbers, directeur Van den Herik-Sliedrecht


Milieu Kosten Indicator (MKI)
Rijkswaterstaat wil haar CO2-uitstoot en de gevolgen die de uitstoot heeft zo klein mogelijk houden. Het doel is om in 2030 klimaatneutraal te werken. De MKI is hierbij een belangrijk instrument. Ook voor dit onderhoudscontract is de MKI een doorslaggevende factor gebleken. Met de milieu kosten indicator berekent RWS de milieueffecten van infra werken. Hoe lager de waarde, hoe lager de milieubelasting en hoe groter de bijdrage aan CO2-vermindering.

 

Per baggervak en per grondsoort is door Van den Herik nauwkeurig bekeken welk materieelstuk het werk met de minste uitstoot kan uitvoeren, wat een bijzondere mix van materieel opleverde. In dit project komen zeevaart (hoppers) en binnenvaart (kraanschepen) samen om deze mooie klus te klaren.