• Meerjarig in standhouden van het natte areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met BAM Infra B.V., de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het meerjarig in standhouden van het natte areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland.

  In hoofdlijnen omvat dit contract het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden over een traject van ca. 80 km op of langs het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf Amsterdam tot aan Tiel en een deel van het Merwedekanaal van Utrecht tot Vreeswijk.

   

  Hierbij moet worden gedacht aan onderhoud van grote sluiscomplexen, groenonderhoud en onderhoud aan verhardingen langs het kanaal. Ook baggerwerk, waterbouwkundige werkzaamheden en onderhoud aan bruggen over het kanaal wordt door de combinatie uitgevoerd. Daarnaast is het onze taak de opdrachtgever te informeren en adviseren over de staat van het gehele areaal, maar ook om aan te treden bij calamiteiten.

   

  Het onderhoudscontract loopt tot en met december 2023. Rijkswaterstaat heeft de mogelijkheid om de opdracht met 2 x 1 jaar te verlengen.