• Uitbreiding sluis Eefde

 • Kust- & oeverwerken

  In opdracht van aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt Van den Herik mee aan het project ‘Uitbreiding sluis Eefde’. Het project omvat de realisatie van een tweede sluis bij Eefde (Twentekanaal).

  De realisatie van een tweede sluis is nodig om de bereikbaarheid van Twente te verbeteren. De huidige wachttijd bij de sluis is te lang (meer dan 30 minuten), waardoor de reistijd over de Twentekanalen moeilijk te voorspellen is. De aanwezigheid van één sluis zorgt voor een kwetsbare situatie in geval van onderhoud of calamiteiten. Daarnaast is de huidige sluis te klein voor de verwachte groei van transport over het water. Een tweede sluiskolk verkort de wachttijden voor schepen en maakt de toegang tot Twente minder kwetsbaar. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

   

  Van den Herik gaat het grondwerk (ontgraven voorhavens, bouwkuipen, aanbrengen waterkeringen) en de bodembescherming in de voorhavens verzorgen.

   

  De Twentekanalen zijn bekend terrein voor Van den Herik. Tot 2019 voeren wij daar in combinatie met BAM Infra het prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta uit (meerjarig onderhoud van diverse waterwegen en bijbehorende bruggen, sluizen, dammen).

   

  Meer informatie over de uitbreiding sluis Eefde vindt u op de website van Rijkswaterstaat.