• Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta

 • Kust- & oeverwerken

  Van 1 december 2014 tot 1 december 2019 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Twentekanalen, het prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta uit. Het 5-jarige project is een opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland.

   

  Het project omvat in grote lijnen het algehele onderhoud van diverse waterwegen en de bijbehorende bruggen, sluizen en dammen.

  Het gaat om de volgende waterwegen:
  • IJssel van Arnhem tot Ketelmeer
  • Twentekanaal van Zutphen tot Enschede
  • Twentekanaal Zijtak Almelo
  • Apeldoorns kanaal
  • Zwolle – IJsselkanaal
  • Zwarte Water
  • Meppelerdiep
  • Kattendiep
  • Keteldiep

  Het onderhoud van het areaal omvat onder meer het op diepte houden van de vaargeul, het preventief onderhoud van installaties en onderhoud van oevervegetatie. Onder het onderhoudscontract vallen onder meer de sluizencomplexen van Eefde, Delden, Hengelo, Meppelerdiep en Spoolder en het gemaal Zedemuden.
   

  Naast het regulier Meerjarig Onderhoud omvat het contract een aantal voorgeschreven en optionele actviteiten.

  • In en aflaatwerken
  • Upgrade Oevers en kribben
  • Upgrade 22 bruggen
  • Achterstallig baggerwerk
  • Schouwpaden
  • Sanering Beneden IJssel

  Uitgangspunt voor dit onderhoudscontract is het verbeteren en versterken van de infrastructuur. Dit is nodig om een veilige leefomgeving te behouden, met een vlotte infrastructuur.
   

  Het Areaal Twentekanalen en IJsseldelta is een uitgestrekt gebied met veel verschillende objecten en een groot aantal stakeholders.