Nieuwe sluiskolk Eefde
Nieuwe sluiskolk Eefde
03-04-2020

Nieuwe sluiskolk bij Eefde nu open voor scheepvaart

De nieuwe sluiskolk bij Eefde is nu open voor de scheepvaart! Ons werkschip ‘Theodorus’ voer er deze week al doorheen. Oorspronkelijk zou de nieuwe sluiskolk op 21 april officieel worden geopend, maar door de coronamaatregelen is deze opening verzet.


Afgelopen twee jaar is er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de nieuwe sluiskolk, die wel wordt beschouwd als ‘de toegangspoort van Twente’ omdat deze doorgang geeft naar het Twentekanaal. Van den Herik is bij dit project betrokken als bouwpartner van de aannemerscombinatie 'Lock to Twente' voor het droge grondverzet en diverse waterbouwkundige werkzaamheden. Halverwege 2017 gingen we van start met OCE-werkzaamheden (Onderzoek Conventionele Explosieven), aansluitend hebben we de bouwkuipen voor de nieuwe sluiskolk ontgraven en twee nieuwe waterkeringen gerealiseerd. Ook beide voorhavens zijn door ons aangelegd en voorzien van bodembescherming.  


Het project is nog niet klaar: komende periode zal Van den Herik gaan assisteren bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en bij het aanleggen van een nieuwe bodembescherming voor de bestaande sluis.