• Laakzone fase B

 • Constructieve waterbouw

  Het project Laakzone Fase B is onderdeel van het plan Laakzone waardoor een recreatieve zone tussen het gebiedsontwikkelingsproject Vathorst en Rengerswetering zal worden gerealiseerd.

   

  Het stedelijk uitloopgebied van deze twee nieuwbouwwijken ligt in het Nationaal Landschap Arkemheen‐Eemland.

   

  Het doel van het project Laakzone Fase B is het realiseren van een breed recreatief aanbod van natuur‐ en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met het realiseren van nieuwe natuur. In hoofdlijnen omvatte het project het aanleggen van routestructuren voor wandelen, fietsen, paardrijden en varen.

   

   

  Voor het realiseren van het routenetwerk zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd :

   

  • Het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van een aantal watergangen en kades
  • Het realiseren van vier verkeersbruggen
  • Het realiseren van een sluis
  • Het realiseren van een fietsbrug
  • Het realiseren van kleine waterbouwkundige constructies
  • Het inrichten van wegen en paden
  • Groenvoorziening
  • Verkeersmaatregelen
  • Coördinatie bij het verlegen van nutsvoorzieningen