• OCE baggeren Vinkbrug Leiden

 • OCE

  In opdracht van de Gemeente Leiden voeren wij het project “NGE Baggeren Vinkbrug Leiden uit”. 

   

  Het project omvat het baggeren van de watergang tot de vaarwegdiepte en het tot 1 m daaronder vrijgeven van het projectgebied op explosieven. Zo kan er in de toekomst veilig onderhoud uitgevoerd worden. Het baggeren is nodig om de vaarweg op de juiste diepte te houden voor het scheepvaartverkeer. De te baggeren slib wordt laagsgewijs onderzocht op aanwezigheid van explosieven. Een duikploeg detecteert en geeft locaties vrij waarna het slib gebaggerd wordt. Op deze manier zijn er geen risico’s op het beroeren of ontgraven van een CE (Conventioneel Explosief).

   

  Uit historisch onderzoek is gebleken dat de locatie verdacht is op de aanwezigheid van munitie. Tijdens eerdere baggerwerkzaamheden zijn op de bodem in de Oude Rijn rondom de Vinkbrug twee vliegtuigbommen aangetroffen. De huidige werkzaamheden zijn zodanig voorbereid dat de werkzaamheden onder beveiligde omstandigheden worden uitgevoerd en de veiligheid gewaarborgd is.

   

  Naar verwachting ronden we de werkzaamheden eind april 2017 af. 

   

  Foto banner: archiefbeeld explosief