• Samenwerken aan duurzaamheid

Deelname aan initiatieven en opzetten van eigen ontwikkelprojecten

Duurzame participatie

Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Hierdoor doen wij ook nieuwe kennis op op het gebied van energiereductie. Deze kennis zetten wij vervolgens in  binnen de algehele bedrijfsvoering of specifiek binnen projecten. 

Wij nemen deel aan de initiatieven:

  • Voortvarend besparen
  • Werkgroep Duurzaamheid Waterbouwers
  • Green Deal Duurzaam GWW 2.0

 

Eigen ontwikkelprojecten:

 

Voortvarend besparen

Van den Herik Sliedrecht heeft met haar schippers deelgenomen aan de Training Voortvarend Besparen, georganiseerd door het Platform Voortvarend Besparen.
Tijdens deze trainingssessies werd zowel praktische als theoretische kennis overgebracht, onder andere over:
■ Reisplanning
■ Stuurmanskunst
■ Brandstofverbruik
■ Slimme logistiek
Het doel van deze training en het algehele programma is om brandstofbesparing te realiseren in de binnenvaartsector.
Het Platform Voortvarend Besparen is de afgelopen jaren gefaciliteerd door Agentschap NL en gefinancierd door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.
Meer informatie over de cursus vindt u hier: www.eicb.nl/vvb

Werkgroep Duurzaamheid Waterbouwers

Van den Herik Sliedrecht vergadert actief mee in de werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers. De werkgroep is gestart in 2010 met onderwerpen als FSC hout, Dubocalc en energiebesparing. De CO-Prestatieladder is inmiddels het voornaamste gespreksthema geworden,  naast aandacht  voor duurzaamheid op projectniveau. Dat laatste heeft te maken met de opvatting van de Waterbouwers dat de aandacht in Nederland nu wel heel eenzijdig komt te liggen op de CO-Prestatieladder, terwijl dit maar 1 aspect is van milieu en duurzaamheid. Door de werkgroep wordt op vele fronten (ook richting opdrachtgevers) meegepraat over duurzame ontwikkeling. Er zijn subgroepjes actief en de afzonderlijke deelnemers brengen bij de plenaire vergadering hun specifieke kennis en bedrijfservaringen in. De werkgroep adviseert de vereniging  ook over de invulling van duurzaamheidvraagstukken en beleid.     

 

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Van den Herik Sliedrecht neemt deel aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

 

De Green Deal is een samenwerkingsverband tussen ruim 60 partijen (overheid, marktpartijen, kennisinstellingen) uit de sector grond-, weg-, en waterbouw. Zij hebben afgesproken langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland. Door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en in 2020 een CO₂-reductie te behalen van 20% ten opzichte van 1990.

 

De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouw –projecten en komt voort uit de Green Deal GWW uit 2013. Het doel is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

 

Self Supporting Rivier Systeem
Op dit moment werkt Van den Herik mee aan het SSRS programma (Self Supporting Rivier Systeem), een programma geïnitieerd vanuit Rijkswaterstaat. Dit is ingebracht in het project ‘Prestatiecontract Twnetekanalen en IJsseldelta’. We onderzoeken hier de mogelijkheden van sedimentsturing (verminderen verontdieping en daarmee verminderde baggerinzet ten behoeve van onderhoud, wat resulteert in minder gasolieverbruik van schepen). Ook testen we hier het groenbeheer middels vee (besparing op maaien en dus dieselverbruik). 

 

Piping Control

Van den Herik Sliedrecht heeft een innovatieve methode ontwikkeld om piping tegen te gaan: Piping Control.

Piping is een faalmechanisme bij dijken. Water met zanddeeltjes spoelt onder de dijk door. Achter de dijk komt het omhoog. Hierdoor ontstaat onder de dijk een kanaaltje (‘pipe’) en aan de binnenzijde van de dijk een wel.

 

Een speciaal ontwikkelde diepdrainage machine brengt geotextiel verticaal in de teen van de dijk aan. In één werkgang wordt geotextiel ondergronds uitgevouwen en aan weerszijden aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem.

Bij de gebruikelijke dijkverbeteringstechnieken zijn vaak meerdere materieelstukken betrokken en is meer grondverzet nodig. Piping Control is een preventieve, duurzame en snelle oplossing.
Er dient in de praktijk nog te worden bepaald hoeveel energiebesparing dit gemiddeld oplevert.

 

Aanleiding voor dit initiatief was een vraagstuk van Waterschap Rivierenland. In 2013 hebben zij een vraagstuk in de markt uitgezet. Het Waterschap Rivierenland heeft een deel van de financiering op zich genomen, een programma van eisen vormgegeven en het uitvoeren van proefprojecten mogelijk gemaakt.  

 

Meer informatie over Piping Control vindt u hier