12-01-2017

Voorlopige gunning Verruiming Twentekanalen

De combinatie Van den Herik – Boskalis  Nederland heeft van Rijkswaterstaat voorlopige gunning ontvangen voor het project ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’.

 

Het project omvat het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va) en het uitvoeren van uitgesteld onderhoud. Het verruimen van de Twentekanalen is nodig voor een betere bereikbaarheid van regionale havens en  watergebonden bedrijven in de regio Twente.

 

De aanbesteding is gegund op basis van de Best Value methode: de opdrachtgever streeft hierbij naar de meeste waarde voor de beste prijs. De combinatie Van den Herik – Boskalis Nederland heeft de aanbesteding gewonnen met de hoogste score op kwaliteit, voor alle drie de percelen. De totale aanneemsom bedraagt ruim EUR 50 miljoen, waarvan het aandeel Van den Herik 50% bedraagt.

 

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2017 en wordt het project uiterlijk in 2020 opgeleverd. 

 

Al eerder heeft Van den Herik in samenwerking met Boskalis succesvol projecten voor Rijkswaterstaat uitgevoerd, o.a. het in 2016 opgeleverde project ‘Kribverlaging Waal fase 3’.

 

Zie voor meer informatie ook de website van Rijkswaterstaat.