• Snoek

  Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer

 • Snoek
 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van Rijkswaterstaat voert Van den Herik Sliedrecht werkzaamheden uit ten behoeve van het project ‘Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte Meer’. 

   

  Het Ketelmeer en Zwarte Meer hebben een belangrijke ecologische functie. Deze meren zijn aangewezen Natura2000-gebied. In de huidige situatie voldoen deze meren niet volledig aan de gestelde ecologische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de N2000 doelstelling. Zo ontbreekt een uitgebreide oevervegetatie voor de leefruimte van rietvogels zoals de Karekiet en zorgen de steile oevers ervoor dat waterplanten, als leefgebied voor vis en waterdiertjes, zich maar beperkt kunnen ontwikkelen.

   

  Verbeteren ecologische kwaliteit
  Ter verbetering van de ecologische kwaliteit van het Ketelmeer en het Zwarte Meer worden door Van den Herik ondiepe zones aangelegd. Deze worden deels beplant met riet. Dit gebeurt op de volgende plekken:

  • Westelijke oever van het baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer
  • Koppen van de eilanden in de IJsselmonding N1 en M1
  • Aanleg van een tweetal ondiepe zones ('eilandjes') in het noordelijke deel van het Zwarte Meer

   

  Duurzaam gebruik materiaal

  Het benodigde ophoogmateriaal wordt in het Ketelmeer gewonnen. Een cutterzuiger ontgraaft het ophoogmateriaal. Dit wordt naar de werklocaties vervoerd en ter plekke geprofileerd. Vervolgens worden rietzones aangebracht. Deze bestaan uit rietplaggen die worden gewonnen op het Ketelmeereiland N1. Ter bescherming van de ondiepe zones tegen omgevingsinvloeden worden op een aantal locaties houten palenrijen met hergebruikt breuksteen aangebracht. Iin de eerste jaren van ontwikkeling van de rietzone wordt bij de eilanden in de IJsselmonding damwand hergebruikt die bij IJsseloog is verwijderd.

  Op dit moment werkt Van den Herik aan de afronding van de ondiepe zones. Voorjaar 2016 worden de rietplaggen gewonnen en op de ondiepe zones aangebracht.

   

  Meer informatie over dit project vindt u op http://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ketelmeer-aanleg-...

  Foto Snoek: John van Schie