• OCE onderzoek voormalig oud kazerneterrein

 • OCE

  In 2013 is Van den Herik gestart met het OCE onderzoek op Crailo. Het voormalig oud kazerneterrein van Defensie heeft een nieuwe bestemming gekregen en dient geschikt gemaakt te worden voor bouwactiviteiten.

  Uit historisch onderzoek bleek het gebied tijdens de bezetting in de WOII twee keer te zijn gebombardeerd. Mogelijk bevinden zich in de grond nog niet gesprongen explosieven. Voordat er grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dient het gebied vrij gegeven te worden.

   

  Het gebied is door Van den Herik gedetecteerd op aanwezigheid van mogelijke explosieven. Er zijn diverse granaten en andere munitie aangetroffen, waaronder:

  • Diverse 75 mm granaten
  • Diverse Oud Hollandse en Duitse handgranaten
  • Kleinkaliber munitie
  • Rookgranaten, 2 inch mortier
  • 20 mm brisantgranaten
  • 20 mm pantsergranaten