• Grevelingendam

  Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis

 • Grevelingendam
 • Constructieve waterbouw

  De Combinatie Van den Herik Kust & Oeverwerken B.V. / Spie Nederland B.V. werkt aan het project ‘Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis’.

   

  Het onderhoud aan de Flakkeese Spuisluis is nodig om de waterverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer te herstellen door het systeem tweezijdig spuiend te maken. Het achterliggende doel is verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer.
  Van den Herik neemt het waterbouwkundige deel voor haar rekening. Spie zal de pompinstallaties en de elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties modificeren en vernieuwen.
  Na aanpassing van de Flakkeese spuisluis zou de sluis continu moeten spuien, waarbij de spuirichting meebeweegt met het tij.

   

  Energieneutraal object

  De spuisluis wordt een energieneutraal object. Dit betekent dat het energieverbruik continu zal zijn en alleen toeneemt gedurende korte periodes wanneer de vacuümpompen in bedrijf zijn. Additionele maatregelen om het object energieneutraal te maken zijn:

  • Het isoleren van het gebouw, leidingwerk en de ruimte van de hevelkop
  • Toepassing ventilatiesysteem met warmteterugwinning
  • Eigen opwekking energie (zonne- en windenergie)

   

  De vernieuwde, energieneutrale spuisluis zal medio 2017 op deze manier werken.

   

  Impressie werkzaamheden, september 2016:

  Bodembescherming Flakkeese Spuisluis

  Media Folder: 

  Zie voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat.