• Bodembescherming 't Killetje Breskens

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik Sliedrecht voert het project ‘Bodembescherming ’t Killetje Breskens’ uit. Opdrachtgever is het Waterschap Scheldestromen

   

  Het project omvat het graven van een uitstroomgeul en het aanbrengen van bodembescherming bij ’t Killetje te Breskens. De bodembescherming is nodig om erosie/uitschuring van de bodem te voorkomen en de stabiliteit van de waterkering te waarborgen.

   

  In de waterkering bij ’t Killetje is een getijdenduiker aangelegd. Deze duiker vormt de verbinding tussen de Waterdunen en de Westerschelde en zorgt ervoor dat het water uit de Westerschelde tweemaal per dag gecontroleerd het gebied in- en uitstroomt. De in- en uitstroom van zeewater gaat gepaard met hoge stroomsnelheden, waarvoor de bodem beschermt dient te worden.