27-01-2017

Aangenomen project: Ontwerpen en realiseren van Passeervak Noord in het Julianakanaal

Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project 'Ontwerpen en realiseren Passeervak Noord Julianakanaal' aangenomen. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat GPO.

 

Het Julianakanaal wordt geschikt gemaakt voor scheepvaartklasse Vb. Dit doen we door het Julianakanaal gedeeltelijk te verruimen. Door de aanleg van het Passeervak zorgen we ervoor dat Vb schepen elkaar, en andere scheepvaart, veilig kunnen passeren.

 

Om het Passeervak Noord te realiseren verplaatsen we de bestaande dijk. Deze dijk wordt over een lengte van 1000 meter ongeveer 30 meter landinwaarts gelegd. 

 

De uitvoering van de werkzaamheden starten dit najaar en de oplevering is gepland in oktober 2018.